Em            
gewrê bozê rindikê    
Am      G      x2
cavresê cav belekê    /
      F  Em   /
êavreêe êav beleke   /
 
Em        Am
Kewe êima dilezini 
      G
Benda kesi namini 
      F
Roniya roje derewe 
Em    F    Em 
êeven li vir pir tari ne 
Em      Am        
Li Çiya zinar ezmanan xinim   
G                   x2 ( NAKARAT )
Axa jindari ji hilweşinim     /
F        G  F   Em  /
Ger be wargehbim eze neminim  /
Liber bayezemanan 
Beridayi germiyananan 
Ka wer neçe le dine 
çileyi germa havini 
Gellek mina te Şçbun 
Mirin ne tu mizgini 
15 Kasım 2010 tarihinde ocracy ekledi.
1/5 (1 oy)
Yorumlar
Ekleyen : veya giriş yap